project afbeelding

Kennismaking en schetsontwerp

Na een gesprek met de bouwheer, het bezichtigen van de bouwplaats en een verkenning van de ruime omgeving, wordt na voldoende reflectie een ontwerpschets gemaakt van het project.

Een ontwerpschets moet de toekomstige bouwheer in staat stellen zich in te beelden hoe zijn/haar project er zal uitzien en moet het de nodige kracht geven om te gaan bouwen. Later moet het dienen als leidraad doorheen het ganse bouwproces.

Na het ontwerp wordt er een haalbaarheidstudie of raming gemaakt van het project zodat de bouwheer een realistisch beeld krijgt van de bouwkost.

Bij gunstig onthaal van de voorstudie volgt de uitwerking van het voorontwerp.

project afbeelding

Van bouwaanvraag tot uitvoering

Het voorontwerp wordt in een bouwaanvraag gegoten en na goedkeuring wordt een volledig uitvoeringsontwerp opgemaakt met alle nodige detaillering.
Samen met de uitvoeringsplannen wordt een aanbestedingsdossier opgemaakt bestaande uit een gedetailleerde meetstaat. Deze is in de tijd aanpasbaar in functie van de noden en de wensen van de bouwheer.

Vóór de aanvang van de werkzaamheden wordt er een planning opgemaakt (samen met alle gekozen bouwpartners). Dankzij die planning kan de bouwheer het hele bouwproces actief volgen, dus ook  wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden. De architect begeleidt de bouwheer hierin.

De controle op de uitvoering gebeurt via werfbezoeken. Het tijdstip en de frequentie ervan worden bepaald door de aard en de vooruitgang van de werken. De gemaakte afspraken inzake uitvoering, materialen, timing, worden opgenomen in een werfverslag en aan alle betrokkenen toegestuurd. Dus opnieuw: een eenduidige communicatie naar alle bouwpartners.

project afbeelding