project afbeelding

DM Residence

Back to basics 

Een oorspronkelijk banale ééngezinswoning miste de belangrijke band met haar onmiddellijke omgeving. 

Stel je dit huis voor in een iet of wat ander kleedje: nieuwe dakpannen, gekaleide gevels, andere ramen, betere verhoudingen… Meer is er niet nodig voor een huis dat wél rekening houdt met de locatie (genius loci). De uitbreidingen bieden nodige extra ruimtelijke kwaliteit. Een schijnbaar eenvoudige verbouwing, maar een grote architecturale uitdaging!

vorig projectvolgend project